Seurakuntavaalien ehdokkaat on asetettu

Kenet sinä haluat päättämään?

Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan uudet päättäjät Malmin seurakuntaan ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Malmilla ehdokkaita on viidellä vaalilistalla yhteensä 61.

Sosialidemokraatit Kirkossa vaalilistalla ovat seuraavat ehdokkaat:

 • Sinikka Vepsä
 • Arto Dahlman
 • Riikka Dahlman
 • Seppo Hölttä
 • Marjo Kauppinen
 • Niilo Nousiainen
 • Miina Salo
 • Heino Ylisipola
 • Arja Katriina Ylänkö

Sosialidemokraatit kirkossa on Malmin seurakunnan työstä ja kehittämisestä kiinnostuneiden ehdokkaiden lista. Listalla on mukana eri ikäisiä, erilaisissa ammateissa ja luottamustehtävissä toimivia henkilöitä.

Toimimme kirkon puolesta, joka on turvallinen yhteisö, jossa ketään ei jätetä yksin, kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

Kirkon arvot ovat laajalti samoja kuin sosialidemokraattisen liikkeen: solidaarisuus, suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen. Vaaliohjelmamme on SDP:n seurakuntavaaliohjelma ”Seurakunta – yhteisvastuun yhteisö”.

Valtuustokaudella 2023–2027 haluamme

 • Turvata diakoniatyön, perhetyön sekä lapsi- ja nuoristyön resurssit
 • olla aktiivisia alueen yhteistyössä ja kantaa vastuuta ympäristöstä
 • olla kehittämässä oikeudenmukaista ja solidaarista kirkkoa
 • antaa seurakuntalaisille tilaa ja mahdollisuuksia toimia hyvin johdetussa seurakunnassa

Kuka saa äänestää ja milloin äänestetään?

Äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa ovat 16-vuotiaat seurakunnan jäsenet.

Ennakkoäänestys pidetään 8.–12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.2022. Ennakkoäänestyksessä voi äänestää missä päin Suomea tahansa, mutta varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain oman seurakunnan äänestyspaikassa. Malmin seurakunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Malmin kirkolla klo 11–20 (Kunnantie 1).

Lokakuussa aukeaa vaalikone, jonka avulla voi tutustua ehdokkaisiin ja löytää itselle sopivimman ehdokkaan.

Malmin seurakunta järjestää myös vaalipaneeleita, joissa esitellään ehdokaslistojen tavoitteilta ja on mahdollista tentata ehdokkaita. Tilaisuuksista tarkemmin seurakunnan sivuilta https://www.helsinginseurakunnat.fi/malminseurakunta.html.stx

Helena Ylisipola
Sosialidemokraatit Kirkossa valitsijayhdistyksen asiamies