Sote- ja pelastuspalvelut puhuttivat Malmitalossa

Kuva - Ryhmäkuva

Malmitalossa pohdimme tiistaina, 17.toukokuuta, mitä kuuluu sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluille Helsingissä. Keskustelua olivat alustamassa kaupunginvaltuutetut ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet Sinikka Vepsä ja Pentti Arajärvi sekä pelastuslautakunnan puheenjohtaja Antti Hytti ja HUS:n valtuuston jäsen Hanna Varis.

Stadinkoillisten, Malmin, Koillis-Helsingin ja Tapanilan demariosastojen järjestämässä tilaisuudessa oli kokoushuone täynnä ja keskustelu kävi hyvin vilkkaana.

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat Helsingissä jatkossakin osana kaupungin omaa toimintaa, toisin kuin muualla Suomessa. Suomi on jaettu hyvinvointialueisiin, joiden päätöksentekijät valittiin alkuvuoden vaaleissa.

Uudellamaalla toimii palvelujen järjestäjänä neljä hyvinvointialuetta ja Helsinki omana alueenaan. Mikä sitten muuttuu?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurin muutos on se, että palvelujen rahoitus tulee vuoden 2023 alusta valtiolta, mutta palveluista vastaa edelleen Helsinki ja sen poliittiset päättäjät.

Uutta on, että pelastuspalvelut yhdistetään sosiaali- ja terveyspalveluihin. HUS palvelee jatkossakin koko Uuttamaata, mutta sen hallintomalli muuttuu siten, että neljä hyvinvointialuetta: Kerava ja Vantaa, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa sekä Helsinki päättävät HUSin palveluista eivätkä yksittäiset kunnat.

Valtuutetut Arajärvi ja Vepsä toivat esiin vakavan huolen siitä, miten sote- palvelujen saatavuus ja saavutettavuus saataisiin nykyistä paremmalle tasolle. Tilanne Helsingissä on huono erityisesti perusterveydenhuollossa. SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen: Perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonot purettava. Aloite on valtuuston käsiteltävänä keskiviikkona 18.toukokuuta.

Kuva  Antti Hytti

Pelastuspalveluissa tilanne on Helsingissä vakava. Helsinki on saanut aluehallintovirastolta huomautuksen hälytysajoneuvojen liian pitkistä vaste-ajoista. Tästä syystä Helsinki on hyväksynyt suunnitelman, että se rakentaa neljä uutta pelastusasemaa lähivuosien aikana.

Uudet asemat tulevat Konalaan, Kontulaan, Vuosaareen sekä Tapanilaan. Tapanilan Sidetielle suunniteltu uusi asema pitäisi olla valmiina vuonna 2026.

Tilaisuudessapuhujat korostivat sitä, että jatkossakin palveluverkko, se missä palvelupisteet sijaitsevat ja millaisia palveluja niistä saa, on Helsingin itsensä päätettävissä. Keskustelussa esitettiin kysymyksiä, tullaanko terveysasemaverkostoa karsimaan ja miten huoleditaan siitä, että terveys- ja sosiaalipalvelujen palvelupisteisiin on helppo päästä julkisilla kulkuneuvoilla. Tämän huolen koillisen Helsingin asukkaat jakavat varmasti yli puoluerajojen. Nyt kannattaa olla tarkkana ja seurata miten valtuustossa ja sote- lautakunnassa viedään palveluverkon kehittämistä eteenpäin.

Kuva - Hanna Varis

Helena Ylisipola
puheenjohtaja