Stadinkoillisten blogi

OmaStadi äänestyksen perusteella suurin kehittämisraha Malmille

Kaupungin OmaStadi äänestys päättyi lokakuun 2021 lopussa. OmaStadissa on käytössä yhteensä 8,8 miljoonaa euroa, mikä kohdennetaan eniten kaupunkilaisten ääniä saaneille kehitysehdotuksille.

Määräraha jakautuu suurpiirien kesken asukasluvun mukaan ja 20 prosenttia summasta on varattu Helsingin yhteisille eli koko kaupunkia koskeville ehdotuksille, jotka eivät ole sidottuina vain yhteen suurpiiriin.

Oma Stadi-äänestykseen osallistui 47 000 kaupunkilaista. Helsingissä on yli 580 000 asukasta, jotka voisivat osallistua äänestykseen. Eli reilusti alle 10 % helsinkiläisistä äänesti.

Koillisen Helsingin määrärahaan 1116 890 euroa tehtiin yhteensä 43 ehdotusta, joista eniten ääniä saaneet 7 ehdotusta nousivat toteutuslistalle.

Koko kaupungin suurimman potin on saamassa Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin palveluiden kehittäminen, johon ollaan suuntaamassa yli 550 000 euroa.

Toteutuslistalle nousseet Koillisen Helsingin ehdotukset ovat

1.Vantaanjoen rantaan levähdys- ja oleskelupaikkoja 100 000 €
2.Koillisen lähiluonnon puolesta, kukkaniittyjä ja lammikoita täynnä elämää 156 000 €
3.Vieraslajin torjuntaa Vantaanjoen alueella 35 000 €
4.Kesäkanoja leikkipuisto Linnunrataan 153 000 €
5.Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin palveluiden kehittäminen 558 000 €
6.Grilli – tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja virkistäytymistä varten 60 000 €
7.Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin 50 000 €

Helsingin kaupunki toteuttaa kaupunkilaisten äänestämät ehdotukset.

Toteutus käynnistetään mahdollisimman pian. Kaupunkilaiset voivat osallistua toteutettavien hankkeiden suunnitteluun ja vuorovaikutukseen monin eri tavoin.

Syksyllä 2021 äänestettyjen hankkeiden toteutusta voi seurata omastadi.hel.fi-sivustolla keväästä 2022 alkaen. Sivustolla kerrotaan esimerkiksi, miten hanke aiotaan toteuttaa ja mikä sen toteutusaikataulu on. 

Stadinkoilliset seuraa tilannetta ja osallistuu suunnitteluun aktiivisesti. Näin teemme pienin askelin omaa asuinaluetta entistä viihtyisämmäksi!

Helena Ylisipola

päätoimittaja

(Jos haluat kommentoida blogia, käytä lomakettamme)

Kuva: Koillinen suurpiiri

Vanhemmat blogit

Meidänkin alueellemme kaupunkipyöriä ja kuntoportaita